طاهری، مدیر تئاتر شهر گفته:
تا به حال نه از طرف اداره کل هنرهای نمایشی و نه هیچ ارگان دیگری با این وضعیت مواجه نشده‌ام که اعلام شود فلان هنرمند اجازه کار کردن ندارد.
چندی پیش وزیر ارشاد گفته بود افرادی که کشف حجاب کردند نمی‌توانند در محافل هنری حاضر شوند!