سلام من زنگ زدم وزارت فرهنگ و ارشاد بابت شکایت از سریال رهایم کن ک صحنه حجله نشون میده... اولا ک گفت ب ما مربوط نمیشه و صدادسیما شکایت کن، میگم سریال نمایش خانگیه، شما مجوز دادین، میگه خوب کردیم.... همینجوری با وقاحت تمام