من وقتی از سوریه برگشتم یک ماهی دچار فروپاشی روانی شده بودم. اطرافیانم من را می‌دیدند این نکته را می‌گفتند چه بر سر تو آمده؟ و آن لحظه وقتی در آن موقعیت بودم متوجه نمی‌شدم.

خیرالله تقیانی‌پور کارگردان «قلب رقه»: وقتی کیلومترها از کشور دور باشی و برای فیلمسازی وارد این فضا شده باشی، وقتی برای فیلمبرداری به بیرون هتل می‌روی و نمی‌دانی زنده بازمی‌گردی؛ آنجاست که باید درک کنی آنهایی که کیلومترها از وطن‌شان فاصله گرفتند و رفتند فقط از کیان مملکت دفاع کنند آن برای من ارزشمندتر بود.