چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ آثار پذیرفته شده بخش مرور مسابقه تئاتر ایران معرفی شدند. آثار پذیرفته شده در بخش مرور مسابقه تئاتر ایران در چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند. به گزارش روبش و به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، دوازده نمایش از استان های تهران، یزد، خراسان رضوی، لرستان و هرمزگان به بخش مرور جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافتند.

آثار پذیرفته شده در بخش مرور مسابقه تئاتر ایران عبارتند از:

نمایش «ساپو» نویسنده و کارگردان محمد امین سعدی از تهران

نمایش«هیدن» نویسنده ریحانه رضی و کوروش شاهونه کارگردان کوروش شاهونه از تهران

نمایش«آوینیون» نویسنده و کارگردان حسن معینی ازتهران

نمایش«کابوسهای شازده اجباری» نویسنده و کارگردان افشین زمانی ازتهران

نمایش«دشمن خدا» نویسنده عمادالدین رجبلو کارگردان مجید عراقی ازتهران

نمایش«دل لرزه» نویسنده سیدعلی موسویان کارگردانمجتبی لاله‌زاری ازیزد

نمایش«بیرون پشت در» نویسنده ولفگانگ بورشرت کارگردان محمداسماعیل بیگی از خراسان رضوی

نمایش«ما هم مردمی بودیم» نویسنده امین ابراهیمی کارگردان احسان ملکی ازلرستان

نمایش«کابوسنامه اهل هوا» نویسنده و کارگردان علیرضا داوری ازهرمزگان

نمایش«ط / طیب» نویسنده کهبد تاراج کارگردان مجید رحمتی ازتهران

نمایش«مرغ سحر» نویسنده آرش خیرآبادی کارگردان رضا حسینی ازخراسان رضوی

نمایش«رویای اسبی به نام شبرنگ» نویسنده مهدی سیمریز کارگردان محمد جهانپا ازخراسان رضوی

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری مهدی حامدسقایان در بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.