نرجس احمدی /کاش یکبار هم وقت بگذارید، چند استوری در صفحه‌تان منتشر کنید و بگویید: #جای_هنرمند_کجاست ، #وظیفه_هنرمند_چیست

این مدل استوری گذاشتن هم به صلاح نزدیک‌تر است، هم به عقل! فقط خواهشاً از همراه مردم بودن دم نزنید! مردم تنها آن جماعت قلیلی که پست‌هایتان را می‌پسندند و لایک‌تان می‌کنند نیستند! چشمانتان را باز کنید و حرف برخی مثل خودتان را بدون فکر تکرار نکنید.