جمع شدن دیوارنگاره میدان ولیعصر خیلی ناخوشایند بود اما بدتر از آن عدم نصب مجدد آن است! در حال حاضر این خبر در فضای مجازی و حتی تلویزیون نیز پخش شد اما در کمال ناباوری هنوز خبری از نصب مجدد آن نیست!! و همین گونه بود که توصیه‌ها و منویات رهبری درباره مبارزه با فساد و اشرافیت، اقتصاد مقاومتی و برجام و... خاک خورد! خباثت خبیثان در این مواقع آشکارتر می‌شود که گفتند نمی‌گذارند کار کنیم...