بهترین بازیگر جوان: «سیدو سار» برای بازی در فیلم Me Captain

بهترین بازیگر مرد: «پیتر سارسگارد» برای بازی در فیلم Memory

بهترین بازیگر زن: «کیلی اسپینی» برای بازی در فیلم Priscilla

بهترین فیلمنامه: «پابلو لارائین و گیرمو کالدرون» برای نوشتن فیلم El Conde

فیلم برنده جایزه ویژه هیئت داوران: Green Border 

بهترین کارگردان: متیو گرون برای کارگردانی فیلم Me Captain

برنده جایزه بزرگ هیئت داوران: Evil Does Not Exist 

بهترین فیلم: Poor Things ساخته «یورگوس لانتیموس»