مادر آقای نریمانی مداح معروف، هنگام بازگشت از کربلا به رحمت خدا رفت. روح همه درگذشتگان شاد...