امیدواریم این‌مدل تبلیغات باب نشود، شاید خلاقانه باشد اما قشنگ نیست! نمی‌توان توقع داشت همه آدم‌ها در هر رده‌سنی، قابلیت مواجهه با این تصاویر را داشته باشند!