حمیرا رحمتی/ ظاهراً ایشان دستمزدهای قبلی‌شان را به فنا دادند یا برای یک بیزینس جدید با کمبود سرمایه مواجه شده‌ و به عرصه هنر ورود کردند:

۱. سازمان اوج باید تحت فشار جهانی قرار گیرد!

۲.آکادمی اسکار سینمای ایران را تحریم کند!

۳.سینماگران ایرانی در محافل خارجی علیه ج.ا حرف بزنند!

البته ظاهراً ایشان چندان اهل پیگیری احوال سینما و هنر نیستند!