نرجس احمدی/ آقای وزارت ارشاد، آقای صداوسیما، آقای ساترا، کسی پاسخگو است؟

این یک دقیقه صحنه‌های رقاصگی خانم بازیگر در یک فیلم کوتاه در این روزها به سرعت دست‌به‌دست و دیده شده است. طبق کدام مجوز و با مهر و امضای کدام نهادی تأیید شده برای شلیک و پرتاب از سکوی نماوا؟!

آیا کسی هست این افتضاح را گردن بگیرد و پاسخ قانع کننده‌ای برایش داشته باشد؟!

ما روی قول و قرارهای شما حساب باز کرده بودیم، به وعده و وعیدهای شما دل بسته بودیم! سر و سامان دادن و رسیدگی به ولنگاری‌های شبکه نمایش خانگی خیلی سخت است؟!