در ماجرای دستگیری مهدی یراحی، علی رغم دعوت‌ها از سوی افراد همیشگی و سروصدای رسانه‌های ضد انقلاب، همراهی چندانی از سوی سلبریتی‌هایی که «همیشه در چنین صحنه‌هایی حاضر» بودند اتفاق نیفتاد و تعداد بالایی از این افراد واکنشی به دستگیری یراحی نشان ندادند. این اتفاق می‌تواند به دوعلت باشد؛ یکی مأیوس شدن چهره‌ها از دشمن بدلیل رسوا شدن و دروغ‌های پی‌درپی و اختلافاتشان و دوم بازدارندگی اقدامات هر چند اندک مدیران در طول یک سال اخیر