کیایی یکی از چهره‌هایی است که در مدت یکسال گذشته با انتشار پست و استوری‌های جنجالی از یک طرف در آتش اختلافات و اغتشاشات دمیده و از سوی دیگر مشغول به کسب و کار خود بوده است!! حاکمیت و نهادهای مربوطه نیز تاکنون، نجیبانه و یا منفعلانه تمام خطاهای عمدی و سهوی او را نادیده گرفتند.

پس از غزل شاکری فعالیت کیایی نیز در فضای مجازی محدود شد.