اینکه به یه گربه می‌گویید: پسرک چاقم! یعنی آن را آدمیزاد می‌بینید یا خودتان را گربه؟ کسی می‌داند این دقیقاً چه نوع اختلال روانی‌ای است؟! بعد بعضی از این‌ها بیانیه صادر می‌کنند و می‌گویند: حکم ارجاع بازیگران مکشفه به جلسات روانشناسی، تحقیر آن‌هاست!!!

قاضی به دنبال درمانتون شماست، متوجه هستید؟ درمان!