خبر رسیده است ماموران رژیم مهدی یراحی را هنگام بازی پلی استیشن دستگیر کردند! این رژیم نشان داد که وقت و زمان مردم برایش هیچ اهمیتی ندارد و یک هموطن را موقع لایو و شاخ و شانه کشیدن میگیرد و یکی دیگر را در حال بازی! شنیده‌ها حاکی از انتشار قطعه جدید یراحی با نام «گونی رو در بیار» همزمان با این اقدام رژیم است.