زهرا خندان /من مدعی هستم

حمید فرخ نژاد باهوش است و ادعا دارم او یک ابله است.

بله تناقض وجود دارد! چطور امکان دارد یک فرد هم باهوش باشد و هم ابله؟ فرخ‌نژاد در نوع بازیگری خود باهوش است؛ اما در ورود به دنیای سیاست آنهم از نوع پهلوی، یک ابله به تمام معنا است. پس جمهوری اسلامی بدرستی مدعی است «دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» چون نتوانسته که بکند، از کودتا و واقعه طبس و جنگ تحمیلی و فتنه‌ها و منافقینِ در رده مدیر و مسئول، هیچ کدام نتوانستند این درخت را از بین ببرد.

اما ادعای «همه‌ی غلط‌ها کار دشمن است» هم با اغماض درست است. زیرا تحریم‌ها، مسئولینِ پرورش‌یافته‌ی تحریم کنندگان، سلبریتی‌های سفارت رفته و... هستند که «غلط‌ها» را ایجاد می‌کنند.