عالیه بهرام‌زاد /صفحه اینستاگرام آقای رشیدپور را می‌بینید. موضع‌گیری‌های ایشان در فتنه ۱۴۰۱ کاملا مشخص است. حرفی از عذرخواهی و ابراز پشیمانی هم تا این لحظه در میان نیست. او همچنان بر مواضع خود مانده‌، بدون ذره ای عقب نشینی، حداقل در منظر مردم.

آقای جلیلی، آقای جبلی، آقای فروغی مردم شما را به انقلابی‌گری می‌شناسند. هر توجیهی برای به کارگیری دوباره‌ی رضا رشیدپور از سوی مردم انقلابی ایران بدون عذرخواهی از مردم غیر قابل پذیرش است.