محمدرضا گلزار که اخیرا حواشی ازدواجش در فضای مجازی پربازدید شده بود؛ در ویدیویی گفته قرار است با یک مسابقه پانتومیم به تلویزیون بازگردد! 

گویا حضور گلزار در تلویزیون را جواد فرحانی، تهیه‌کننده برنامه «پانتولیگ» (مسابقه تلویزیونی با محوریت پانتومیم) تائید کرده است.

در مورد گلزار که کنش‌گری سیاسی چندانی نداشته و انتقادات متوجه سبک حضور او و خانواده‌اش در سطح اجتماعی و..است را با توجیه و تفسیر مدیران در وضعیت فعلی شاید بتوان ندید گرفت. 

اما در مورد افرادی که در فتنه فعال بودند و هیچ‌گونه ابراز پشیمانی در محضر مردم نکرده‌اند را قطعا نمی‌توان با توجیهات من درآوردی پذیرفت!