نرجس احمدی /عصبانیت و خشونت در برخورد آقای همیشه منتقد سیاست‌های دولت و نظام در نشست بررسی رفتار سلبریتی‌ها!!!

و در نهایت ترک جلسه!

هفته گذشته نشستی با موضوع صنعت شهرت در سینمای ایران در موسسه‌ای برگزار شد که آقارضا کیانیان یکی از مهمانان برنامه بود. مهمانی که سوالات میزبان را برنتافت و ضمن برخوردهای تند و ایجاد تنش، جلسه را با فریاد ترک کرد.

این حجم از سعه‌صدر و احترام گذاشتن به جلسه و حاضرین در یک نشست دوستانه، برای هیتلر هم قفل است!

آقای کیانیان! از این ببعد قبل از هر پست و استوری انتقادی گذاشتن، جلوی آینه بروید، به خودتان نگاه کنید و چند بار تکرار کنید: کسی که حرف و عملش یکی نباشد ارزش بلیت خریدن مردم و تماشای فیلمی که نقش اول آن هستید را ندارد!