رئیس دادگستری اصفهان: توماج صالحی به‌خاطر ۶ اتهام در مجموع به ۱۸ سال و ۳ ماه حبس، پرداخت ۲۳ میلیون تومان جریمۀ نقدی و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده. البته بیشترین مدت محکومیت به‌اضافه یک‌چهارم برای او قابل اجراست؛ یعنی ۶ سال و ۳ ماه حبس.

او در سال ۱۴۰۰ هم به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود که این ۶ ماه هم به محکومیتش اضافه خواهد شد.

مجازات‌های تکمیلی صالحی هم ۲ سال ممنوع‌الخروجی، ۲ سال ممنوع‌الفعالیت‌بودن در حوزۀ موسیقی و حضور در دوره‌های مهارت زندگی است.