پس از جشن بزرگ غدیر در کشور، آزاده آل‌ایوب استوری گذاشت:

بالیدم به کشورم

به کشور شیعه‌پرورم

سنگ تمام گذاشتید.

و اما هماهنگی سلبریتی ها با رسانه‌های بیگانه

منوتو، بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال جز چند پست انگشت‌شمار حاشیه‌ای از جشن سراسری مردم ایران، هیچ مطلبی منتشر نکردند. 

از بین سلبریتی‌ها نیز تنها «آزاده آل ایوب» استوری منتشر کرده است.

رسانه‌های بیگانه که تکلیفشان مشخص است از فرط ناراحتی و حیرت در سکوتی غم‌بار فرو رفته‌اند 

اما 

سلبریتی‌ها چه؟؟؟ مگر نگران غم و غصه خوردن مردم نبودند؟! چرا با شادی مردم شادی نکردند؟ یا حتی تصویر دل خوش مردم را هم منتشر نکردند!