به گزارش روبش محمود سالاری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی، نوزدهمین جشنواره عروسکی تهران را تحقّق چشم انداز ِ "ایران اسلامی، به عنوان قطب نمایش های عروسکی منطقه" و افق روشن این تلاش‌ها خواند.

به نام نقش بندصفحه ی خاک

تکامل وتکمیل هنرهای نمایشی، یقینا همزاد آدمی در طول تاریخ و همراز ِ او در زیست ذهنی و جهان فکری او بوده است. در این سیر و مسیر، این گونه ی هنری توانسته است از گذشته های دور با ساده ترین ابزار تا بهره گیری از امکانات ِ نو، همواره تخیّلات و آرزوهای آدمی و میل او به برقراری ارتباط با همنوع یا تصوّر خود از نیرو های برتر طبیعی یا تمایل به جاودانگی و تحسین او از حقیقت های والای معنوی را به صحنه ی تماشا بیاورد.

در این فرایند، پیکره های دست ساز او با سابقه ای نزدیک به چهار هزار سال در این مرز پرگهر، نمایشگر وفادار ِ تلاش های نمادین و پیوسته ی انسانی بوده است و رمز ِ تداوم این تلاش چند هزار ساله را هم باید در مقبولیّت و صمیمیّت ِ مضامین مردمی و سادگی ذهن و دلمشغولی ها و عواطف او، و نوع خوانش هنرمند از زندگی و زیستن در این دنیای غریب دانست ؛ افزون برگفته های پیشین،بایدبه هوشمندی و توانمندی هنری آفرینشگران این پیکرک ها و عروسک ها توجه داد که در عین ِ سادگی در ساختارو ظاهر ومحدودیّت های تکاپویی، توانمندی و تحرّک ِ بالایی در بازشناسی، بازگویی و بازتولید گمشده های فطری آدمی دارند ؛ بی هیچ نیازی به میانجیگری اسباب زمینی و زمانی، و به همان اندازه عمیق و باصفا. همانند دنیای ِ بی آلایش کودکان و روستاییان و احساسات زلال ِمردمان گذشته.

 این صفا و سادگی و توانایی، در بستری سرشار از قصّه و تجربه و دغدغه و عاطفه ، و شیوه هایی مشحون از ظرافت و رمز گونگی، ترکیب یافته است و با همراهی ِ کلام و نوا و ریتم و حرکت و قدرتی خارق العاده در ارتباط گیری و چیزی نزدیک به شعبده ، بر صحنه ی نمایش عروسکی جلوه می کند و بار ِ این همه را ، پیکرک هایی کوچک اما بزرگ و کهنسال، به برکت صفا و زلالی و کودکانگی عروسک گردانانشان و برخاسته از آگاهی آنها از مبانی و مولّفه های فرهنگ و هنر این سرزمین کهن و خداشناس، بر دوش می کشند. 

"نوزدهمین جشنواره ی بین المللی هنر نمایش های عروسکی تهران- مبارک "، اینک با چنین بضاعت و صبغه و سابقه ای به ادامه مسیر خود، پا گذاشته است و در چشم انداز فکری خود ، نمایش ِ ظرفیت های جهانی تمدّن‌ساز ِ این کشور و عینیّت بخشی به رشد کمّی و کیفی نمایش های عروسکی را از طریق توجّه به اشتراکات فرهنگی و تبادلات مفید ملی و بین المللی دنبال می کند. 

تحقّق چشم انداز ِ "ایران اسلامی، به عنوان قطب نمایش های عروسکی منطقه" با تکیه بر ظرفیت هایِ وسیع فرهنگ و هنر مردمی و آموزه‌های فضیلت ساز دینی و آیینی افق روشن این تلاش است.

  فرصت ِ مغتنم برگزاری این رویداد هنری را قدربدانیم و از درگاه لایزال الهی ،تلالو تمدن نوین اسلامی و توفیق و سربلندی و رضایت خاطر تمامی ِ تلاشمندان ارجمند این عرصه را مسالت نماییم.

محمود سالاری 

معاون وزیر در امور هنری