تماشاخانه‌ها و سالن‌های تئاتر کشور در روز‌های یکشنبه و دوشنبه (۴و ۵ تیر) به مناسبت شهادت امام محمدباقر(ع) اجرا نخواهند داشت.