تعدادی از سلبریتی‌ها به مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی مانند همیشه منفی‌ترین و ناامیدانه‌ترین واکنش را نشان دادند!

این نوع واکنش‌های مشابه کمی عجیب و قابل تأمل است!! زیرا قبل از این مصوبه هم، نظارت بر شبکه نمایش خانگی بین ارشاد و صداوسیما دست به دست می‌شد و در چند سال اخیر نیز ظاهراً وظیفه نظارت بر آن به عهده ساترا بود. از طرفی به هر حال این شبکه‌ها در داخل کشور در حالِ فعالیت بودند و حداقل و در ظاهر، «جزیره‌ای خارج از کشور» نبودند!

این افراد چه خود را به راهی دیگر بزنند و تجاهل کنند و چه دست از این خودفریبی‌ها بردارند یا نه، فعالیت‌شان ذیل حکومت جمهوری اسلامی بوده و هست؛ حال چه سینما باشد چه تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی! 

آن‌ها در مدت اغتشاشات مشغول عوام‌فریبی و ادای مخالف‌نمایی با حکومت، در فضای مجازی بودند و ادعای عزاداری و دست کشیدن از کار داشتند و از طرف دیگر در شبکه نمایش خانگی «سرگرم کار و کسب درآمد» بودند! 

فارغ از این همه، به نظر می‌رسد اظهارات برخی از این سلبریتی‌ها (معروف‌های بی‌صرفه) نسبت به قانون، بیشتر فرار رو به جلو است و از سر غرورِ اینکه ما قبلاً ذیل قانون و نظارت کار نمی‌کردیم. در صورتی که طبیعتا نمایش خانگی هم ذیل همین حکومت است!

مهمتر از آن، با شفاف شدن دستگاه مسئول بر نظارت این شبکه، بساط «دل‌بخواهی‌ها» برچیده خواهد شد و مانعی می‌شود برای عبور از خط قرمزها و توهین به مخاطبان! و صد البته ضروری است «ناظران و مسئولان» دخیل در امر نظارت صدا و سیما هم «ارتقای کیفی» یابند. 

بنابراین قرار نیست شبکه نمایش خانگی تعطیل شود و برای افراد «قانون‌مند» ممنوع الکاری در میان نیست، مگر اینکه نظارت‌ها منافع عده‌ای برای «ترویج بی‌بندوباری» را به خطر اندازد. تنها بناست به این سبب، زحمت بیشتری برای تولید فیلم و سریال‌ها بر سازندگان هواپرستی تحمیل شود که با استفاده از «ابتذال جنسی» و یا کم رنگ کردن «حدود شرعی»، فیلم‌ها و سریال‌هایی می‌سازند که فکر و اندیشه سالمی در پسِ آن نیست و البته «در آمد‌ِ آلوده‌ی» راحتتری برای «عوامل و شبکه نمایش‌خانگی» به همراه داشته و آسیبی انبوه برای سلامت جامعه ایجاد کرده است.