مدیرکل عرضه و نمایش سازمان سینمایی در برنامه این هفته سینمامعیار در واکنش به انتقادات برخی اهالی سینما در سختگیری سازمان سینمایی به آثار سینمای اجتماعی گفت: این صحبت که ما حامی کمدی و مخالف سینمای اجتماعی هستیم اساسا صحت ندارد، چرا که طبق آماری که بزودی منتشر میکنیم نزدیک ۵۰ درصد آثار سینمایی که از آغاز به کار این دولت، پروانه ساخت گرفته‌اند متعلق به سینمای اجتماعی بوده و سهم کمدی‌ها کمتر از این عدد است.
ما به دنبال مدیریت متوازن هستیم و ادعاهای برخی دوستان در خصوص سختگیری ما در ساخت فیلم اجتماعی از پایه بی اساس است‌.
تنها سخت‌گیری فعلی ما در شورای پروانه ساخت آن جنس سینمایی‌ست که ایران را در جهان کشوری عقب‌افتاده و مفلوک، پر از رخوت و وجوه منفی تصویر کند و وقتی فیلم تمام می‌شود، چیزی جز خفت و خاری برای ایران خروجی بیرون نمی‌آید.