صداوسیما مرجع صدور مجوز نمایش خانگی است.
در بحث نمایش خانگی صداوسیما مرجع صدور مجوز است، امیدواریم با ممیزی‌های صورت‌گرفته در آینده شاهد رفع موضوعات فعلی در این بستر باشیم.
سال گذشته ۴۰۰ هزار نفر برای حضور در کنسرت‌های خارج از کشور بلیت بالای چندین میلیون تومانی تهیه کردند!
هر هنرمندی که قانون کشور را رعایت نکند قطعا مورد برخورد قرار می‌گیرد.