الله‌یاری:
بدیهی است در این حجم فراوان فعالیت در تهران و شهرستان‌ها گاه مشکلات و سوالات و سوءتفاهم‌هایی به‌وجود بیاید.
هنرمندان تنها از طریق دفتر موسیقی پیگیر امور مربوطه باشند.
تاکید وزارت ارشاد بر تسهیل و تسریع فرایندهای پاسخگویی و گفتگو برای تکریم هنرمندان و رفع سوءتفاهمات است.