شمایل پانته‌آ بهرام و آزاده صمدی در مراسم تشیع رضا حداد کارگردان تئاتر
پرونده پانته‌آ بهرام هم اکنون بدلیل کشف حجاب در قوه قضاییه در حال رسیدگی است و در یک پرونده نیز مبلغ «یک و نیم میلیون تومان!) جریمه شدند!
چرا باید از یک فرد معمولی و کسی که حکومت در سطح سلبریتی‌ها به او لطفی نکرده انتظار رعایت قانون را داشت؟