فیلم «عنکبوت مقدس» ۲۱ اردیبهشت در روسیه اکران شد اما کمتر از یک هفته بعد وزارت فرهنگ این کشور مجوز پخش فیلم را پس گرفت.