ویدیویی از ابوالقاسم طالبی در این چند روز بازنشر دوباره داشته است. در ادامه اظهار نظر رضا کیانیان درباره حجاب و در صحنه بودن و...کاربران شبکه‌های اجتماعی صحبت‌های طالبی درباره گذشته او را دست به دست کردند. که در ادامه آمده است.