پست‌های سیاه و ناامید کننده‌ای که هانیه توسلی این مدت منتشر کرده اینطور که مشخصه خبر از درونش می‌ده...

توسلی قبلا گفته بود که دوست داشته ازدواج کنه ولی خواستگاری نداشته و اگر ازدواج کرده بود چهار تا بچه به دنیا می‌آورد...

و حالا با شرایط فعلی این خانم بازیگر امیدواریم به پوچی محض نرسیده باشه که دستش به گناه بزرگ خودکشی آلوده بشه...