«فیلی» بازیگر نقش شمر در سریال مختارنامه گفته؛ مشکوک به ضایعه مغزی‌ام. چند شبی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودم و به تازگی به بخش آمده‌ام. اما پزشکان گفته‌اند در حال بررسی‌ و تصمیم‌گیری‌اند بنده را پنجشنبه جراحی کنند یا درمان سِیر دیگری پیدا می‌کند. 

این بازیگر از مردم می‌خواهد برای او دعا کنند تا بتواند دوباره به صحنه بازیگری برگردد.