اگرچه تعدادی از هموطنان بدلیل تلاقی زمانی برنامه محفل با مشغله‌های دیگر، امکان تماشای این برنامه را ندارند اما محفل جایگاه خوبی بین مردم پیدا کرده است.

فضا و صحنه خوب و شاد، شوخی‌های میزبانان برنامه، مهمانان متنوع و از همه مهمتر تبدیل شدن قرآن به  اساتید و بیان نکات ناب قرآنی از ویژگی‌های محفل است. 

محفلی که برای تجربه اول خوش درخشید و توانست ارتباط مخاطبان با قرآن را کمی تسهیل کند و قرائت‌ها و ترتیل‌خوانی‌های قرآنی که بیشتر در محافل عزا استماع می‌شد را در فضایی شاد به قلب و دل مخاطب تلویزیون بنشاند.

این برنامه قدم ابتدایی را خوب برداشت و باید منتظر قدم‌های بعدی برای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب باشیم که فرمودند: 

«این عمارت وسیع و عظیم، سردر و مدخلی دارد. اگر آن مدخل را زیبا ساختیم، مردم برای ورود در آن عمارت، تشویق می شوند».