نرجس احمدی /دیوار نگاره "و فتح قریب" رویداد هنری نوید دهنده آزادی قدس شریف است که توسط هنرمندانی از کشور‌های اسلامی بر روی دیوار حائل در جنوب لبنان کار شد. 

در این رویداد بین المللی هنری که به مناسبت روز جهانی قدس برگزار شد هنرمندانی از کشورهای مصر، الجزایر، ایران، فلسطین، لبنان و سوریه شرکت دارند.