خانم بازیگری که به جرم کشف حجاب دستگیر شده بود و آزاد شد؛ اثری از تغییر و توبه در او نیست و همچنان فعال است! همچنین خانم مادر (فاطمه معتمد آریا) با جعفر پناهی و محمد رسول اف که بعد از ایجاد حواشی آزاد شدند، در حال سر زدن به مخالفان و متهمین جاسوسی و...هستند!