مژده لواسانی مجری برنامه سال تحویل شبکه پنج سیما با انتشار پستی گفته در این روزها حالش خوب نبوده اما خواسته که حال مردم را خوب کند.