رنگ فرش قرمز اسکار کِرِم شد!

فقط جشنواره فجر ما نبود که رنگ فرش قرمز رو تغییر داد، مراسم اسکار هم بعد از چند دهه رنگ فرش رو تغییر داده نکنه اینا هم از ما تقلید کردن ؟!!!

مدیر اجرایی اسکار گفته، قصد داشتیم تا جلوه‌ای تازه از زرق و برق را به حضور ستاره‌ها روی این فرش اضافه کنیم!