پیکر مرحوم شهرام عبدلی پس از تشییع در حرم مطهر رضوی امروز از مقابل خانه هنرمندان با حضور دوستان و همکارانش تشییع شد.