مستند آسوده بخواب کوروش
🔸این مستند در جشنواره حقیقت و همچنین جشنواره عمار سال جاری اکران شد.
🔹علی فراهانی برای اولین بار به صورت جامع در این مستند بلند، به موضوع استقلال بحرین در زمان محمد رضا شاه پهلوی پرداخته است. مستند شامل دو نوع روایت است که در روایت اول دید تاریخی و خبری صرف بیان شده و در روایت دوم ابعاد تحلیلی و پیرامونی ماجرا از زبان افراد ملی گرا و علاقمندان پهلوی طرح میشود.
🔺نام فیلم از سخنرانی شاه در جشن ۲۵۰۰ ساله خطاب به کوروش، انتخاب شده که به او اطمینان نگهبانی از میراثش را میدهد، در حالیکه برای اولین بار با دعوت از شیخ بحرین برای حضور در جشن، حاکمیتش را رسمیت بخشیده.
🔹موقعیت ژئوپولتیک ایران همواره دلیلی بر اهمیت بسیار آن برای بلوک شرق و غرب بوده و هست. در این میان عدم استقلال شاه و وابستگی وی به آمریکا، ترس از انگلیس و مذاکرات و معاملاتی که شاه برای حفظ موقعیت خود مجبور به پذیرش آن است، سبب از دست دادن بحرین می شود.

📚با توجه به موقعیت بحرین به لحاظ اقتصادی و سوق الجیشی، آل خلیفه از طرف انگلیس بر بحرین تسلط می یابد، در این میان فشار آمریکا روسیه را مجبور به خروج از آذربایجان ایران کرده و رسانه های داخلی شاه را قهرمان معرفی میکنند. به همین دلیل مردم بحرین نیز توقع کمک شاه و آزادی بحرین را دارند. شاه بدنبال راه حل دموکراتیک و حل مسئله از طریق سازمان ملل است که با مخالفت آمریکا و تهدید انگلیس عقب نشینی میکند. او برای رهایی از قضاوت افکار عمومی پیشنهاد واگذاری موضوع به سازمان ملل و رفراندم را می پذیرد؛ نماینده سازمان ملل با لیستی از پیش تعیین شده مامور نظر خواهی از اطرافیان آل خلیفه و احزاب و نه تمام مردم ایران، میشود. لذا بحرین مستقل شده و شاه در عملی عجیب در سفر دهلی نو با بهانه ای مبنی بر بی اهمیتی بحرین، جدایی بحرین را رسانه ای میکند.
🔺اگرچه مستند در برخی موارد بدلیل تدوین نامناسب، در انتقال مطلب دچار خلل است؛ اما پژوهش اثر و نوع روایتی تاریخی و بدون قضاوت، برای هر مخاطب ایرانی قابل پذیرش خواهد بود.