مهناز افشار در روزهای نزدیک به آغاز جشنواره فجر، با تلویزیون صدای آمریکا مصاحبه کرده و گفته مجبور بوده با نقاب زندگی کند و خود واقعیش را پنهان کند!

افشار از ازدواج با یاسین رامین و رعایت حجاب و... عذرخواهی کرده!

کاری به محتوای صحبت‌های این بازیگر نداریم چون عدم تعادل روانی افشار مشخص است اما نکته‌ مهم اینجاست که بازیگران و هنرمندان دیگر باید از احوال این روزهای مهناز افشار عبرت بگیرند...

او اگر در ایران بود حداقل در جشنواره فیلم فجر دیده می‌شد و حالا مجبور نبود برای اثبات خودش و دیده شدن از هر آنچه قبلاً بوده به اجبار و با خفت و خواری عذر خواهی کند!نمایش اعتراف به خطاکاری مهناز افشار در حالی‌ست که در ماه‌های اخیر وی برای اثبات مخالف بودن، در تظاهرات مخالفین جمهوری اسلامی شرکت کرد و به طرز زشتی از آن جمع اخراج شد!

حالا برای ابراز چندباره «اشتباه کردم، ببخشید» مجبور است با صداقت یا عدم صداقت به اعتراف بنشیند تا شاید سر و سامانی به اوضاعش بدهد و پذیرفته شود!