این متن توضیحات کیومرث پوراحمد کارکردان فیلم «پرونده باز است» در صفحه شخصی‌اش است.

او گفته جشنواره چند سالیست که برایش اهمیتی ندارد، به خصوص در شرایط خونبار و دردناک امسال! و حضور فیلم در جشنواره تصمیم تهیه‌کننده آن بوده است!

اما ایشان نگفته که چطور در این شرایطی که برای سال‌های اخیر توصیف کرده دل و دماغ فیلم ساختن با بودجه بیت المال را داشته است!

نکته مهمی که پوراحمد به کنایه گفته، حضور «دو سه ارگان خاص» در جشنواره است! که اتفاقا اگر این ارگان‌ها عملکرد درستی داشتند و تعداد بالای فیلم‌های جشنواره را می‌ساختند جایی برای آقای پوراحمد در جشنواره فجر انقلاب و بیانیه دادنش نبود!

از قضای همیشگی!! فیلم ایشان نیز با پول این ارگان‌های دولتی یعنی؛ بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده است!

او سال ۹۸ نیز با فیلم فاجعه‌ی «تیغ و ترمه» در جشنواره حاضر بود.