بزرگ‌نمایی بخشی از گفته‌های اکبر مولایی توسط برخی از رسانه‌ها سببِ ترویجِ دین فردی و ایجادِ نگرشِ جمعِ بین شهوات و دین یا همان هم خرما و هم خدا می‌شود.
درحالیکه روحِ عبادات در افزایش انگیزه برای جهانی‌کردن نظام توحیدی است.
مهناز افشار، که هنوز دستانش از خونِ طلبه‌ای که احتمالا جزو روضه‌خوانانِ حسین علیه السلام بوده، آلوده است این اظهارات را تصویری بدون ریا، خشونت و قضاوت می‌داند!
باید به ایشان گفت: تو خود ملکه‌ی قضاوتی خانم بازیگر! قضاوتی که منجر به اتهام و تشکیل پرونده‌ در قوه قضائیه است...
اما باید دانست که:
روضه‌خواندن و روضه شنیدن بسیار اتفاق می‌افتد، لذا وقتی شرکت در این روضه‌ها، ″ادب‌دانت″ کرد و مثل «طیّب حاج‌رضایی» از وفاداری به نظامِ سرسپرده‌ی استکبار در کودتای مرداد، به حضور در تظاهرات پانزده خرداد برای ایجاد نظام اسلامی برسی، آنگاه مشخص می‌شود، خوب به روضه گوش‌دل سپرده‌ای و اثر پذیرفته‌ای.
روبش را در پیام‌رسان‌ها دنبال کنید:
@irwipe