یکی از عواملِ احساس نکبت در جامعه، سلبریتی‌هایی هستند که نکبت‌های وجودشان را به جای آنکه با روان‌شناس حل کنند یا در سطل زباله بریزند، در صفحه‌یشان پخش می‌کنند.
به این سلبریتی‌ها عرض می‌کنیم:
لطفا آشغال‌های روح‌تان را در جامعه نریزید.
بر پدر و مادر سلبریتی‌ای رحمت که از شهرتش استفاده‌ی درست می‌کند.
روبش را در پیام‌رسان‌ها دنبال کنید:
@irwipe