جشنواره برلین اعلام کرده هنرمندان بخش دولتی روسیه و ایران اجازه شرکت در جشنواره برلین را ندارند!

این جشنواره تمام هنرمندان و نمایندگان بخش دولتی ایران را تحریم کرده اما به مخالفین اجازه حضور در برلیناله را داده است!!!

در بخشی از این بیانیه آمده:

«جشنواره در کنار معترضان شجاع ایران می‌ایستد که از خود در برابر یک رژیم خشن و غیر دموکراتیک دفاع می‌کنند»...یعنی تنها هنرمندان مخالف و فیلم‌های صرفا ضد ایران! حضور خواهند داشت.

هنرمندان روسیه نیز بدلیل جنگ اوکراین و اعلام همبستگی آلمان با مردم اوکراین اجازه حضور در این رویداد را ندارند!!

این قبیل رفتارهای تبعیض‌آمیز مدعیان آزادی درس عبرت خوبی برای برخی هنرمندان ایرانی‌ست که مدام شعارهای «هنر برای هنر» و «هنر غیرسیاسی و غیر حکومتی» را تکرار می‌کنند!!

این قبیل افراد باید بدانند که هنر؛ سیاسی‌ترین ابزار سیاستمداران دنیاست! و شعارهای ظاهراً زیبا فقط برای مصرف هنرمندان ایرانی تولید می‌شود!!

اگر هنر ابزار سیاستمداران غربی نیست، چرا زمانی که آمریکا به عراق و افغانستان و..حمله کرد هنرمندانش را بدلیل نقض قوانین و همبستگی با مردم جنگ زده، تحریم نکردند؟!!

یا چرا باید افرادی که علیه جمهوری اسلامی ایران موضع گرفتند و یا فیلم تولید کردند با استقبال جشنواره مواجه شوند و تشویق شوند؟؟