باعث افتخارم هست که «لوح‌ افتخار‌ دوم جشنواره عمار» برای این پوستر به بنده تعلق گرفت.

از هیئت محترمِ داوران هم خیلی تشکر میکنم

سِیّد امیرحسین هاشمی