این روزها، صفحات سلبریتی‌هایی که تقریبا همیشه هماهنگ باهم مطلب مشترکی را انتشار میدهند محدود به اعدام دو قاتل شهید عجمیان و حادثه ناگوار هواپیمای اوکراینی است.

در مورد هواپیما که موضوع روشن است، این افراد در ابتدا هیچ موضعی نگرفتند و پس از سه روز که مشخص شد خطای انسانی بوده، یادشان افتاد باید عزادار شوند!

اما راجع به اتفاقات اخیر کشور تاریخ عجیب عبرت‌انگیز است.

در جنگ «جمل» که در مقابل حضرت علی (ع) صف آرایی کرده و حضرت را به جنگ کشاندند، پس از شکست‌شان متعرض حضرت شدند که مردم بصره شما را دوست ندارند و ای علی؛ چرا مسلمان کشتی!!

و یا حضرت را وادار به پذیرش حکمیت کردند و بعد گفتند چرا پذیرفتی؟! شما از دین خارج شدی، ما گفتیم!! شما چرا کردی؟!! در کتاب الغارات آمده: عده‌ای از قبیله همْدان به حضرت گفتند: چرا مسلمانان را بدون اینکه جرمی داشته باشند کشتی، در کار خدا مسامحه کردی، دنبال حکومت کردن بودی و انسان‌ها را در دین خدا حکم قرار دادی!!!

حالا حکایت این روزهای ما شده، این افراد در دمیدن شعله آتش موثر بودند و جوان و نوجوان را تشویق به چنگ انداختن به یکدیگر کردند و حالا که قاتل‌ها قصاص می‌شوند ادای دلسوزی در می‌آورند و ناجوانمردانه جای جلاد و شهید عوض می‌کنند...