استوری گلایه آمیز محمد معتمدی پس از اتمام لیگ فوتبال؛ در حمایت از نوازندگان موسیقی

کسی بابت انجام شغل به دیگری دشنام نمی‌دهد، اما...