وکیل ترانه علیدوستی خبر از آزادی او  با قید وثیقه داده است.

علیدوستی در بند وزارت اطلاعات زندان اوین زندانی بوده و هنوز جرم او که امنیتی بوده، افشا نشده است.

پس از آزادی چند تن از هنرمندان به استقبال او رفته و عکس یادگاری گرفتند.