️رفع ممنوع الخروجی فرخ‌نژاد متضمن رأفت است/ برخی کاری می‌کنند که این فرایند سخت گیرانه‌تر باشد

ستایشی؛سخنگوی قوه قضائیه:

در رابطه با فرد مورد نظر با نظر نهادهای ذی مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع الخروج شد.

درباره او به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده علیه نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی او لغو شود.

این رفع ممنوع الخروجی متضمن رأفت است؛ چراکه این فرد اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود.

یک کاری را برخی انجام می‌دهند که این فرایند سخت گیرانه‌تر باشد با وجود تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می‌دهند که برای دیگران سخت‌تر باشد.