وزارت اطلاعات صفحات اینستاگرامی پریسا پورمشکی و میلادخواه با مخاطب میلیونی رو بسته و جالب اینکه با انتشار ماده قانونی جرائم رایانه‌ای رسانه‌ای اطلاع رسانی هم کرده.

توازن جرم و مجازات با همین کار رعایت میشه و 

بهتر است: هر چهره‌ای که در رسانه و منظر مخاطب خطایی میکند در همان رسانه هم عذر خواهی کند! 

یعنی سلبریتی‌ای که مرتکب خطایی شد بعد از اینکه درِ گوش مسئول و مدیر عذرخواهی کرد، در رسانه و در منظر مردم هم این کار را بکند.